NPS@ is the IBCP contribution to PBIL in Lyon, France

[HOME] [NPS@] [SRS] [HELP] [REFERENCES] [NEWS] [MPSA] [ANTHEPROT] [Geno3D] [PBIL]
Monday, January 28th 2002 : 2,000,000 analysis have been carried out with NPS@ including 400,000 Clustal W (see statistics)
Job SHOWALN (ID: 29352) is running on NPS@ server (started on Fri May 10 17:36:11 CEST 2002).
Results will be shown below. Please wait and don't go back.

MULTALIN multiple alignment

Abstract F. CORPET Multiple sequence alignment with hierarchical clustering , 1988, Nucl. Acids Res., 16 (22), 10881-10890 [HELP]
alignment with width :
residues.
Conservation level of % (works with "using conservation level of" option in list above).

View MULTALIN in: [MPSA (Mac, UNIX) , About...] [AnTheProt (PC) , Download...] [HELP]


           10    20    30    40    50    60    70    80    90    100    110    120    130    140    150    160    170    180
           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
HCS1xx0   -------------CAATGGATTGGTAATTAAGTGGCTAGAGTGGTCATTCATTTACACTGTATTTGTTACCTGAGGAAAAATTTACTAAGTTGAA-GCTTTCGTTTTTAGAATTAAATAT-------------------GGGTGATGTTGAGAAAGGCAAGAAGATTTTT-------------
HCP21x1   -----------TTACCAAAAAAAGTCAGTTAAAAGTTACAGAATTCAGAGAGTGCGGACGTCCAGTTTCGCAGTGGGAGTCTTCA-T-TGCGCCA-GTGACTAAAAAGAGAATTAAATAT-------------------GGGTGATGTTGAGAAAGGCAAGAAGATTTTT-------------
HCP15x2   ----------GAAACCCCATCTCCACTAAAAATATAAAAACTA--GAGAGAGTGGGGACGTCCGGCTTCAGAGCGGGAGTCTTCG-T-TGCGCCA-GCGACTAAAAAGAGAATTAAATAT-------------------GGGTGATGTTGAGAAAGGCAAGAAGATTTTTA------------
HCP45x4   ------------ATACACATTTGGATTTGGTTTAGAAAAATTTTTGTGAGAGTGGGGACGTCCAGCTTCGGAGCGGGAATCTTCG-C-TGCGCCA-GCGACTAAAAGGAGAATTAAATAT-------------------GGGTGATGTTGAGAAAGGCAAGAAGATTTTTA------------
HCP39x22   -----------ATACCACCATTTCTCTAAAAAAAAGGGGAGATACGAGAGACTGGAGACGTCCAGCTTCAGAGCAGGAACCTTAG-T-TGCGCCA-GCAACGAAAAACAGAACTAAATAT-------------------GGGTGATGTTGAGAAAAGCAAGAAGATTTTT-------------
HCSxxx3   ------------------------------------------GGGGAGAGAGTGGGGACGTCCGGCTTCGGAGCGGGAGTGTTCG-T-TGTGCCA-GCGACTAAAAAGAGAATTAAATAT-------------------GGGTGATGTTGAGAAAGGCAAGAAGATTT---------------
HCP16x8   ----------CTGACAATGGAAAACAAAACATAAGAATCAGCAATGCTTGAGTGG-GACATCCAACTTCTGAGTAGAAACCTTTG-T-GGCACCA-GTGAAAAAAAATAGAATTAAATAC-------------------GGGTGATGTTTAGAAAGGCAAGAAGATTTTT-------------
HCP10x17   -------ACAACCAAAAGGACAAGCAACAACAACAAAAAAAGTAA---AGAGTGG-GTTGTCCGGCTTTGGAGTGGCAACCTTCG-T-GGCCCCA-GGGACTAAAAAGAGAATTAAATAC-------------------AAGTGATGTTGAGAAAAGCAAGATTTTTGTTCAG----------
HCP13x23   ----------ACCAAAAGGACAAGCAACACAAGAAAACAAATTGATAGAGAGTGG-GTCGTACAGCTTTGGAGTGGCAACCTTTG-T-GGCGCCA-GCGATGAAAAAGAGAATTAAATAT-------------------GGGTGATGCTGAGAAAGGCAAGAAGATTTTT-------------
HCP12x24   ----------ACCAAAAGGACAAGCAACACAAGAAAACAAATTGATAGAGAGTGG-GTCGTACAGCTTTGGAGTGGCAACCTTTG-T-GGCGCCA-GCGATGAAAAAGAGAATTAAATAT-------------------GGGTGATGCTGAGAAAGGCAAGAAGATTTTT-------------
HCP11x25   ----------ACCAAAAGGACAAGAAACACAAGAAAAAAAATTGATAGAGAGTGG-GTCGTACAGCTTTGGAGTGGCAACCTTCG-T-GGTGCCA-GCGATGAAAAACAGAATTATATAT-------------------GGGTGATGCTGAGAAAGGTAAGAAGATTTTT-------------
HCP1xx13   -----------TCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAAATTGCCTTTATGGAGAGAGTGG-GATGTCCGGCTTCAGAGTGGTAACCTACG-T-TGCACCA-GTGATGAAAAAGAGAATTAAATAT-------------------GGGTGATGTTGAGAAAGGCAAGAAGATTTTTG------------
HCP36x16   -----------TTGTGATCTTAATATCTGATAAAAGATATGTATCTAGAGAGTGG-GACGTCCGGCTTCAGAATGGGAACCTTCG-T-TGCCCCA-GCGATGAAACAGAGAATTAAATAT-------------------GAGTGATGCTGAGAAAGGCAAGATTTTTGTTCAGA---------
HCP28x41   -----------AAAGGTAGGTTAATGGATACAAAAAGTAGAGCTAGAGAGAGTGT-GATGTCCAGCTTCCAAATGGGAACCTTTG-T-AGCACCA-GTGACAAAAAAGAGAATTAAATAT-------------------AGGTGATGCTGAGAAAGGCAAGAAGACTTTTG------------
HCP22x14   ----------GGTAGGAGGGGAAAACATTTAAAAATAGCTAAGGCAATAGAGTGT-GACGTCTGGCTTCGGAGCAGGAACCTTCA-T-TGCTCAA-GAGACTTAAAAGAGAATTAAATAT-------------------GGGTGATGTTGAGAAAGGCAAGAAGATCTTT-------------
HCP6xx32   ----------TCTTCTTCCATCACTCCTTTAGAAAATGTTTGTGGCAGGGAGTGG-GACATCCGGCTTCAGAGCAGGAACTTTCA-T-TGCACCA-GTGATGAAAAAGAGAATGAAATGT-------------------GGGTGACGTTGAGAAAGGCAAGAAGATTTTT-------------
HCP29x11   --------ATCCTTGAAGGAATTCATTTTTAGAAGTGTAATTTTCAAAAGAGCGG-GACATCCAGCTTCAGAGAGGGAACCTTCG-T-AGCACCA-GTGATGGAAGA--GAATTAAATAT-------------------GGGTGTTGCTGAGAAAGGCAAGAAGATTTTT-------------
HCP31x30   --------GTGCAAATATATTTGACTATTAAATTATCTCTGTTTTGAGAGAGTGG-GACGTCCGGCTTCGGGGTAGGAACCTTCG-T-TGCGCCA-GCGACAAAAAA--GAATTAAATAT-------------------GGGTGATGTTGAGAAGGGCAAGAAGATTTTT-------------
HCP24x31   ---------TGCAAATATATTTGACTATTAAATTATCTCTGTTTTGAGAGAGTGG-GACGTCCGGCTTCGGGGTAGGAACCTTCG-T-TGCGCCA-GCGACAAAAAA--GAATTAAATAT-------------------GGGTGATGTTGAGAAGGGCAAGAAGATTTTTG------------
HCP49x5   -------AGTCGATGATAGATTGGATAAAGAAAATATGGTACATAGAG----TGG-GACATCGGGCTTCTGAGCGGGAACCTTTG-T-AGTGCCA-GTGATGAAAGAGAGAATTAAATAT-------------------GGCTGATTCTGAGAAAGGCAAGAAAATTTTTCTTC---------
HCP41x6   ------CAGTCGATGATAGATTAGATAAAGAAAATATGGTACATAGAG----CGG-GACATCTGGCTTCTGAGCGGGAACCTTTG-T-AGTGCCA-GTGATGAAAGAGAGAATTAAATAT-------------------GGGTGATGCTGAGAAAGGCAAGAAAATTTTT-------------
HCP32x7   ------CAGTCGATGATAGATTGGATAAAGAAAATATGGTACATAGAG----TGG-GATGTCTGGCTTCTGAGCGGGAATCTTTG-T-AGTGCCA-GTGATGAAAGAGAGAATTAAATAT-------------------GGGTGATGTTGAGAAAGGCAAGAAAATTTTT-------------
HCP34x12   -----------AATGATAGATTGGATAATGAAAATGTGGTACATAGAGAGAATGG-GACATCTGGCTTCCGAGCAGAAACCTTTG-T-AGTGCCA-GCGATGAAAGAGATAATTAAATAC-------------------GGGTGATGTTGAGAAAGGCAAGAAGATTTTTG------------
HCP43x42   -------AGTAGATGATA---TGACTAAATGAATAGTATGTCAGAGAGAGGGCAG-GACGTCTGGCTTCCCAGCGGGAACCTTCA-T-AGTGCCA-GCAATAAAAGAGAGAATTAAATGT-------------------GGGTGATGTTGAGAAAGGCAAGAAGATTTTT-------------
HCP2xx21   -----------TCTGCAGGACTTTTTTTTTTTTAAGCCACTGATTTAGAGAGCAG-GACGTCTGGCTTCCGAGCAGGAACCTTCA-T-ATTGCCA-GTGATGAAAGAGAGAATTAAATAC-------------------GGGTGATATTGAGAAAGGCAAGAAGATTTGTG------------
HCP19x10   -----------AGCCCAACTTTTTTGTTGACTCGAAAAGAATATACAGAGAGTGT-GACATCCAGCTTCTGAGTGTCATCCTTCA-T-AGCACAA-GCAACAAAAGAGAGGATTAAATAT-------------------GGATGATGTTGAGAAAGGCAAGAAGATTTGTATTC---------
HCP20x18   ----------ATATAGAATGTTCTTAACACAAAGAAATGAAAAATGAGAGAGCAG-GACATCTGGTTTCTGAGTAGGAACCTTCA-C-AGTGCCA-GTGACAAAAGAGAGAATTAAATAT-------------------GGGTGATGTTGAGAAAAGCACGAATATTTGT-------------
HCP27x20   -----------TTTCCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGTACACAGAGCGG-GACGTCCGGCTTCTGAGTGGGAACCTTCC-T-AGCGCCA-GCGACAAAAGAGAGAATTAAATAT-------------------GGGTGATATTGAGAAAGGCAAGAGTATTTGTA------------
HCP23x34   ----------GAAAGAGACCCCCTCTAAAAAAAAAAAAGGCATCCAAGGCAGTGG-GACATCTGGCTTCTGAATGGGAACCTTTA-T-AGCACCA-GCAACCAAAGAGAGAATTAAATAT-------------------GGGTGATGTTGAAAAAGGCAAGAGAATTTTT-------------
HCP5xx26   ----------CCGGGCATTCCAACACTAAGAGGTCAGGGAGATCTCAGAGAGCCA-GATGTCAAGCTTCTGAGCGGGAACCTTTG-T-AGTGCGA-GCAACAAAAGAGAGAATTAAATAT-------------------GGGTGATGTTGAAAAAAGCAAAAGTGTTTTT-------------
HCP17x37   -----------CAATGAATTGTTAAGTGCTACCAATTACACAAAGGATAGAACAG-GATGTCTGGCTTCCAAGTGGGAACCTTTG-C-AGTGCAA-GGAATAAAAGACAGAATTAAATAT-------------------GAGTGATGTTGAGAAAGGCAAAAAGATTTTTATTC---------
HCP25x15   -----TGAAATTCTATATGCTAGTGACAATTAGAAAGTGAAATTTAAGGAGAATGGGACGTCTAGCTTCAGAGCGGGAACCTTCG-T-T-------GTGACGAAAAAGGGAATTAAATAT-------------------GGGTGATGTTGAGAAAGGCAAGAAGAGTTTT-------------
HCP38x27   ------------ATCAGAAATTTTATTTTAAAATTTATTAGAAATTTGGAGAGCAGGATGTTTGGCCTCTGAATGGGAACCTTAG-T-AGTGCCA-ATGACGAAAGAGAGAATTAAATAT-------------------GGGTGATGTTGAGAAAACCAAGATTTTTGTCT------------
HCP40x38   --------TATACATACTGCATTTAAATAAAAAGTTAGAATAAAGA--GAGAGCAGGACACCTGGCTTCTGAATGGAAACCTTCG-T-AGTGCCA-GAGACAAAAGAGA--ATTAAACAT-------------------GGATGATGTTGAGAAAGGCAAGATTTTTGTTCCAA---------
HCP26x28   -----------ACACTTCAATGATCTAACTTCAGGAATACCTACTGAGGAGAGCGGGACATCCGGCTTCTGAGTAGGAAGCTCCG-T-AATGCCA-GCAATGAAAGAGAAAATTAAATAT-------------------GGGTGATGTTGAGAAAGGCAAGATTTTTGTT-------------
HCP7xx29   --------GTTTCCCATTTGAGATATTCTTTCAAGAATATCTCAAGA----AGCAGGACATCCAGCTTCTGAGCAGGAACCTTCA-T-AATGCCA-GCAACAAAAGAGAAAATTAAATAT-------------------GAGTGATGTTGAGAAAGGCAATAAGATTTTTGTTC---------
HCP44x33   --------GGTATTCTGTTATAGCAGCACAAAATTAAGTAAGACAGGATAGAGAGGGACATCTGGCTTCCGAGCGGGAACCCTCA-T-AGCCCCA-GCGACAAAAGA----ATTAAACAT-------------------GGGTGATGTTGAGAAAGGCAAGAAGGTTTTTG------------
HCP8xx39   -----------TACTATAAAGCTATGTAATCACAACAAGGTGCTATTAAGAGAAGCATTAGCCAGCTTCCAAGCGGGAATCTTCA-T-AGTGTGA-GTGATAAAGGAGAGAATTTAACAG-------------------GAGTAACGTAGTAAAAGGCAAGAAGATTTTGTTC----------
HCP33x9   ------------------------------TAAAGAAAATGTGGAACATAGAGCAGGACGTGTGGCTTCTGAGCGAGAACATTTG-T-AGTGCCA-GTGACGAAAGAGAGAATTTGAGAGATATTGAGATGTTGAGAAAGAGAGATGTTGAGAAAGGCAAGAAGATTTTTGTT----------
HCP30x35   ------ATATTGGGAGGTAAGTAAATTTAAGACATATTTAGATTAGAGAGCAGGATGCCCAGTTTCTGAGCAGAAGAAACATTCG-TTAGCTCCA-GCTATGCAAGAGAGAATTACATAT-------------------GAGTGATGTTGAGAAAAGATTTTTGTTCAGAATTGTGCACCGT-
HCP3xx40   ------ATCAATTTGTCACATTCCCCTCAAAATCCAGCTGGAGTCCTGGAGAGTGGGCTGTCCCGCTTCCGAGTGGGAACGTTCA-T-AGTGTCG-TTGATGAGAGATTAAATAT------------------------GGGTGATGTTGAGAAAGGCAGAAGACTTTTG-------------
HCP37x19   CATGGATTGCCTCATTTATATCTAACAACACTATAAAGTAGACACTGATAGAGCAGGACGTCCATCCTCAGAACCGGAACCTTTG-------------TACAAAACAGATAATTAAATA-------------------AGGGTGATGTTGAAAAA--CAAGAATATGTGTGCTCAGAAGCACG
HCP42x45   --------------GGCAATGATACAGTGGCTGAAAACGTGTCTGGGACTGAGCAGAACATTGAGCTTCCACCAGGAAGCTTCTATTGCATGCAATGCAATGACAGAGCAAATTAAAAAT-------------------AAATAAAGCTCCGAAGGGCAAGGGAGTTTTTGTTCAGAACTAT-
HCP35x36   --------GCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGAGAATTGCTTGAACCTGGGAGGCGGAGGTTGCAGTGAACCGAGATCACACATTGCACTCTAGCCTGCGCGACAAGAGAGACTCCA-----------------------TCTCAAAAAAAAAAAAAAAACAAACAAACAAAAAACGG------
HCP18x43   -----------TGTTATAAAATAAACATAAAAAATCTATATCCAGTGAGCAGGAGTGATGTCATGGGGTGAGCAGGGCTGAGTGTGGAACCTTGCTGAGATGCTCAGGCAGAGCTG-----------------------AGTTCAGTGTGGAGAAGGGCAAGACTTTTGTCAGAAGT------
HCP14x44   --------CATTGTGAAATAATGTAAATTCAGCCTCTACTTCACATATAAAGGTGCAGAGTCCACAGA--AAGCTGTCTAAATACATGCTTGGGGTGGGTCTCTGATACCAATTGT-----------------------TGTTGATGCTGAGAGAGGCAAGGACGTTTTTTTT----------
HCP9xx46   ----------TTCACTTCAGTCAAAATGATGGAATTCTTTTTTCTCCCCGGCTTTGAAAATCTAATATATATATTTTTTTGGTTTGTGGTTTTAATGTTCCATTGCAGAGCAACAT-----------------------GGGAGATGCTGAAGCAGGCAAGAAGACCTTT-------------
Consensus            a  a a a aaaa a     agagagtgg gacgTccggctTc gag gGgAacctTcg t ag gcca G gAc aaagAgagaATtaaatat          gggTGAtgtTGAgAAAgGCAAgAagaTtttt       
Prim.cons.  CATGG22AGTTTA2GAAAGATTAAATAAAAAAAAAAAAAAATATAGAGAGAGTGGGGACGTCCGGCTTCTGAGTGGGAACCTTCG2TGAGTGCCATGCGACGAAAGAGAGAATTAAATATATATTGAGATGTTGAGAAAGGGTGATGTTGAGAAAGGCAAGAAGATTTTTGTTCAGAACCATG


Alignment data :
Alignment length : 183
Residues conserved for 90 % or more (upper-case letters) : 25 is 13.66 %
Residues conserved for 50 % and less than 90 % (lower-case letters) : 80 is 43.72 %
Residues conserved less than 50 % (white space) : 78 is 42.62 %
IV conserved positions (!) : 0 is 0.00 %
LM conserved positions ($) : 0 is 0.00 %
FY conserved positions (%) : 0 is 0.00 %
NDQEBZ conserved positions (#): 0 is 0.00 %
Sequence 0001 : HCS1xx0 ( 137 residues).
Sequence 0002 : HCP21x1 ( 137 residues).
Sequence 0003 : HCP15x2 ( 137 residues).
Sequence 0004 : HCP45x4 ( 137 residues).
Sequence 0005 : HCP39x22 ( 137 residues).
Sequence 0006 : HCSxxx3 ( 104 residues).
Sequence 0007 : HCP16x8 ( 137 residues).
Sequence 0008 : HCP10x17 ( 140 residues).
Sequence 0009 : HCP13x23 ( 137 residues).
Sequence 0010 : HCP12x24 ( 137 residues).
Sequence 0011 : HCP11x25 ( 137 residues).
Sequence 0012 : HCP1xx13 ( 137 residues).
Sequence 0013 : HCP36x16 ( 140 residues).
Sequence 0014 : HCP28x41 ( 137 residues).
Sequence 0015 : HCP22x14 ( 137 residues).
Sequence 0016 : HCP6xx32 ( 137 residues).
Sequence 0017 : HCP29x11 ( 137 residues).
Sequence 0018 : HCP31x30 ( 137 residues).
Sequence 0019 : HCP24x31 ( 137 residues).
Sequence 0020 : HCP49x5 ( 140 residues).
Sequence 0021 : HCP41x6 ( 137 residues).
Sequence 0022 : HCP32x7 ( 137 residues).
Sequence 0023 : HCP34x12 ( 137 residues).
Sequence 0024 : HCP43x42 ( 137 residues).
Sequence 0025 : HCP2xx21 ( 137 residues).
Sequence 0026 : HCP19x10 ( 140 residues).
Sequence 0027 : HCP20x18 ( 137 residues).
Sequence 0028 : HCP27x20 ( 137 residues).
Sequence 0029 : HCP23x34 ( 137 residues).
Sequence 0030 : HCP5xx26 ( 137 residues).
Sequence 0031 : HCP17x37 ( 140 residues).
Sequence 0032 : HCP25x15 ( 137 residues).
Sequence 0033 : HCP38x27 ( 137 residues).
Sequence 0034 : HCP40x38 ( 140 residues).
Sequence 0035 : HCP26x28 ( 137 residues).
Sequence 0036 : HCP7xx29 ( 140 residues).
Sequence 0037 : HCP44x33 ( 137 residues).
Sequence 0038 : HCP8xx39 ( 140 residues).
Sequence 0039 : HCP33x9 ( 140 residues).
Sequence 0040 : HCP30x35 ( 155 residues).
Sequence 0041 : HCP3xx40 ( 137 residues).
Sequence 0042 : HCP37x19 ( 149 residues).
Sequence 0043 : HCP42x45 ( 149 residues).
Sequence 0044 : HCP35x36 ( 146 residues).
Sequence 0045 : HCP18x43 ( 143 residues).
Sequence 0046 : HCP14x44 ( 140 residues).
Sequence 0047 : HCP9xx46 ( 137 residues).

MULTALIN options used :
c=dna
g=5
k1=90
k2=50
order=optA
s=abs

Result files (text) :
MULTALIN

User : public@130.132.17.108. Last modification time : Fri May 10 17:36:12 2002. Current time : Fri May 10 17:36:12 2002 This service is supported by Ministere de la recherche (ACC-SV13), CNRS (IMABIO, COMI, GENOME) and Région Rhône-Alpes (Programme EMERGENCE) . Comments.